Maak Attent mogelijk met uw steun

Uw bijdrage maakt de uitbouw van Attent mogelijk.

De werking van Attent berust op de vrijwillige inzet van de pastorale begeleiders en andere medewerkers. Voor de kosten van het gebouw en de werking vraagt Attent een kleine bijdrage bij de begeleiding en bij de organisatie van vormende activiteiten.

U kunt Attent ondersteunen via overschrijving van uw gift op rekening

BE18 0012 0665 7465

 

Van harte dank!